CE Uygunluk İşareti

CE Uygunluk İşareti Avrupa Birliği sağlık , güvenlik ve çevre koruma yasalarıyla düzenlenen ürünlere uygulanmaktadır. CE Uygunluk İşareti , üzerine iliştirildiği ürünün Avrupa Direktifleri ile düzenlenmiş mevzuata ve temel gereklere uygunluğunu ifade eder. Sağlık, güvenlik ve tüketicisinin korunması , uyulması gereken temel gereklerdir.